Project Inspire : הלקוח
.פרויקט אינספייר הוא פרוייקט להעצמת היהודים בעולם
.הפרוייקט הוזמן ע"י ישיבת אש התורה

.המשימה: יצירת אפקטים עריכה ותיקוני צבע לקמפיין עולמי לגיוס כספים


You may also like

Back to Top