Lawyers הלקוח: לויירס 
.הוא בית תוכן והדרכה משפטית, המוביל מהפכה בתחום ההכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין

המשימה: ליצור ולהפיק סרטון אנימציה שיווקי של התוכנית החדשה להכנת בוגרי התואר למשפטים 
.למבחני לשכת עורכי הדין
 .לקוח הגיע אלינו עם תסריט התחלתי,שיפרנו אותו, יצירנו סטוריבורד מדויק והפקנו את סרטון האנימציה
.הסרטון הופק יחד עם סטודיו לביא

פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס
פריים מסרטון לויירס

You may also like

Back to Top