Evp TMB

Evp הוא ארגון נוצרי ציוני ובו מתנדבים מארה"ב שמגיעים בשעת חירום כדי לתמוך בחיילי צה"ל ולהכין להם אוכל.

עריכה מדויקת, אפקטים באפטר וכותרות.