Congo Chapo Ent

הפקת קליפים ומיתוג ללייבל המזויקה CONGO CHAPO ENT
הפקת קליפים משלב הרעיון ועד לתוצר הסופי.
כתיבת תסריט ותכנון ההפקה, צילום, עריכה, עריכת צבע ואפקטים.

הפקה, בימוי, צילום, עריכה ותיקוני צבע של קליפ לשיר – תיסלם – כל הג'מעה שלי עמך

עיצוב, הנפשה, יצירת אפקטים ועריכה של קליפ לשיר – תיסלם – כל הג'מעה שלי עמך

הפקה, בימוי, צילום ועריכה של קליפ לשיר – לוקו – סול ספלייף

עיצוב, הנפשה, יצירת אפקטים ועריכה של קליפ לשיר – לוקו – סול ספלייף

עיצוב, הנפשה, יצירת אפקטים ועריכה של קליפ לשיר – צ'אחלה טורבו