BNI Infinity ישראל

החזון של BNI הוא לבנות ולפתח ארגון בעל עוצמה, שבו החברים נותנים ומקבלים עסקים איכותיים, ויוצרים קשרים עסקיים משמעותיים ברשת מקומית, ארצית ובין-לאומית, לטווח ארוך עם אנשי מקצוע איכותיים ומגוונים

הפקה ועריכה כוללת אפקטים, סרטון תדמית.