קול רנה

סרטון מימון למיזם "קול רנה" לזכר רנה שנרב שנרצחה ביום שישי כ"ב אב תשע"ט, 23.8.2019,

במעין "עין דני" הסמוך לישוב דולב.

עריכה, אפקטים וכתוביות.