קול רנה

סרטון מימון למיזם "קול רנה" לזכר רנה שנרב שנרצחה ביום שישי כ"ב אב תשע"ט, 23.8.2019,

במעין "עין דני" הסמוך לישוב דולב.

עריכת סרטון לעמותת "קול רנה" לזכר רינה שנרב