עיריית ירושלים

סרטון סיכום של משה ליאון לאחר ארבע שנות כהונה בעיריית ירושלים, לאירוע הוקרה לעובדים.

עריכה, אפקטים באפטר וכותרות.