מנהלת המגורים

עמותות המגורים הינן עמותות ללא מטרות רווח שמטרתן לתכנן, להקים ולפתח שכונות מגורים ברחבי ישראל עבור משרתים בשירות קבע בצה"ל ומשרתים בשלוחות אחרות של מערכת הביטחון ובעבור בני/ בנות זוגם. כל מיזם מגורים מוקם באמצעות עמותה, המאגדת בתוכה את כל המשתכנים המצטרפים למיזם. העמותה אחראית לביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך הקמת המיזם. מטרת הקמת המיזם באמצעות עמותה הינה לאפשר למשתכנים שהצטרפו למיזם להמשיך בתפקידיהם בכוחות הביטחון בשעה שהעמותה, הפועלת בשליחותם, מבצעת עבורם את כל שלבי המיזם.