מכללת לימודית

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה והרשמה למכללה הלימודית ירושלים

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה על קורס הנהלת חשבונות במכללה הלימודית ירושלים

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה על קורס רכב ציבורי/כבד במכללה הלימודית ירושלים

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה על קורס מזכירה רפואית במכללה הלימודית ירושלים

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה על קורס חשבי שכר במכללה הלימודית ירושלים

הפקה, צילום ועריכת סרטון הסברה על קורס חשבי שכר במכללה הלימודית ירושלים