כפר הנוער עיינות

כפר הנוער עיינות הוא בית ספר חקלאי שבו לומדים בני נוער מהארץ ועולים במסגרת נעל"ה במתכונת של פנימייה ואקסטרני. הפקנו עבור הכפר סרטונים לקמפיין פרסום הפעילות וגיוס תלמידים. ישבנו על קרייאטיב חזק והבנו שאין כמו עדויות מהשטח. יצאנו ליום צילום מרוכז ומדויק וראיינו חניכים ואנשי צוות. ערכנו את הסרטונים שבכל פעם ידברו על משהו אחד שהכפר נותן לחניכים והזווית של הצוות המקצועי. התוצאה לפניכם.