הסוכנות היהודית הצרפתית – l'Agence Juive

סרטון פרסום שהפקנו עבור "הסוכנות היהודית" מצרפת, לטובת פרסום הכנס השנתי - לעליית יהודים בצרפת 2023, פרסומת ששודרה בערוצים הצרפתיים כמו i24.

Une vidéo publicitaire que nous avons réalisée pour "l'Agence Juive", au profit du Salon de l'Alyah qui se tient comme chaque année en France - pour les juifs voulant monter en Israël, Un spot publicitaire diffusé sur des chaînes françaises comme i24

הפקת פרסומת לטלוויזיה, עריכה, אינפוגרפיקה ואנימציה.