ביטוח ישיר

הפקה ואנימציה של סרטון סיכום שנת 2019 של "ביטוח ישיר"